Doe mee met de infectieradar

RIVM, 23 mei 2020

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  houdt op verschillende manieren de verspreiding van infectieziekten in de gaten. Dat geldt ook voor het nieuwe coronavirus. Een van die manieren is door te kijken naar mensen met klachten die kunnen wijzen op een infectie. Dat doen we met Infectieradar. Een onderzoek waar iedereen in Nederland aan mee kan doen.

Lees meer »

Jongeren onderzoeken ervaringsdeskundigheid

Expex, 23 maart 2020

Binnen de jeugdhulp wordt steeds vaker de kennis van jongeren met ervaring in de jeugdhulp ingezet. Maar wat is ervaringsdeskundigheid? En wat werkt wel én niet in de praktijk? Vanuit een samenwerking tussen Stichting Alexander, ExpEx en het Nederlands Jeugdinstituut gaan ervaringsdeskundige jongeren zélf met deze vragen aan de slag.

Lees meer »

Stijging vraag naar jeugdzorg kent waaier van oorzaken

Sociaal web, 17 mei 2020

De groei van eenoudergezinnen in Nederland verklaart voor een deel de toenemende vraag naar jeugdzorg bij gemeenten. Een andere oorzaak lijkt te liggen bij de inhaalslag die jongeren met een migratieachtergrond maken. Daarnaast spelen andere oorzaken een rol en zijn er grote regionale verschillen. Dit blijkt uit een analyse van CBS-gegevens door Divosa.

Lees meer »

Hoe ervaren jongeren de coronavirus

Samen met de jeugd, 15 mei 2020

We leven in een bijzondere tijd. Wereldwijd strijden we tegen de verspreiding van het coronavirus. In Nederland blijven we daarom zoveel mogelijk thuis. Veel volwassenen schrijven over hoe kinderen en jongeren met het coronavirus omgaan. Maar wat denken, voelen en vinden zij zelf in deze tijd?

Lees meer »

Alleen samen komen we hier ook mentaal doorheen

Volkskrant, 15 mei 2020

Nu de eerste coronagolf enigszins onder controle lijkt, is het van belang dat ook onze mentale gezondheid de aandacht krijgt die ze verdient, stelt de Denktank Mentale Vooruitgang. Daarvoor is een brede beweging van denkers en doeners nodig.

Lees meer »

De olifant in de kamer: onderzoek naar samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp

Sociaal web, 14 mei 2020

Onderzoek naar samenwerkingen tussen onderwijs en jeugdhulp gebeurt gelukkig steeds vaker. Voorbeelden hiervan zijn de onderzoeken in Almere(1) en Amsterdam.(2) Het is goed dat verschillende vormen van samenwerking onder de loep worden genomen. Tegelijk doemt daarbij een gevaar op waar onderzoekers en beleidsmakers zich van bewust moeten zijn. Als je niet eerst goed definieert wat je onder ‘onderwijs’ en ‘jeugdhulp’ verstaat vertroebel je het zicht op een echt belangrijke beleidsvraag: moeten we wat we verstaan onder onderwijs niet veel breder definiëren? En daarmee jeugdhulp veel smaller?

Lees meer »

Jongerenwerkers hebben het drukker dan ooit

Sociaal werk Nederland, Chris Bos, 14 mei 2020

‘Wij zijn eigenlijk de enige professionals die nog op straat zijn. En ja, soms lopen we de gaten dicht die andere hulpverleners laten vallen. Maar dat doen we met liefde en zowel jongeren als professionals zijn ons er dankbaar voor. Maar je vraagt je wel af hoe het straks verdergaat, ná de lockdown. Gaat het extra geld dan toch weer naar de jeugdzorg om de nog verder gegroeide wachtlijsten weg te werken? Of krijgen wij er eindelijk ook eens geld bij?’
Vijf jongerenwerkers van R-Newt doen hun verhaal.

Lees meer »

Aantal jongeren in gesloten jeugdzorg gedaald

Telegraaf, 1 mei 2020

DEN HAAG - Voor het tweede opeenvolgende jaar is het aantal jongeren in de gesloten jeugdzorg gedaald. Vorig jaar ging het om 1680 jongeren. In 2018 zaten er 1718 in de zogeheten JeugdzorgPlus, de zwaarste vorm van jeugdzorg in een inrichting. Dat meldde koepelorganisatie Jeugdzorg Nederland vrijdag.

Lees meer »

Gebruik jeugdzorg is weer toegenomen

Nederlands Jeugdinstituut, 30 april 2020

Het aantal kinderen en jongeren tot 18 jaar dat jeugdzorg krijgt, is gestegen van 398 duizend in 2018 naar 411 duizend in 2019. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Lees meer »

Impact van de coronacrisis op het gezinsleven

Tijdens de coronacrisis worden gezinnen geconfronteerd met heel nieuwe uitdagingen. Ze zijn meer beperkt tot hun eigen woning en moeten werk, school en zorgtaken combineren. Ook kunnen er onzekerheden zijn over de toekomst. Het lectoraat Jeugd onderzoekt hoe gezinnen deze tijd ervaren. Op basis van de resultaten doet het lectoraat aanbevelingen aan bijvoorbeeld gemeenten en jeugdprofessionals om gezinnen in lastige tijden beter te kunnen ondersteunen. Bent u ouder of grootouder? Help mee en vul de vragenlijst in. Dit kost 15-20 minuten van uw tijd. Uw antwoorden worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt. U kunt de vragenlijst invullen t/m 31 mei. 

Lees meer »