Vind hier tips en info voor de (jeugd)professional 

Hoe stimuleer je als medewerker van een Justitiële Jeugdinrichtig of JeugdzorgPlusinstelling het contact met het (gezins)systeem? En hoe ga je om met spanningen en situaties als gevolg van beperkende maatregelen?
De Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ) en Stichting Jeugd Interventies (SJI) bieden met hun handreiking tips om het contact tussen jongeren, ouders en andere belangrijke familieleden te stimuleren en te faciliteren. 

Tips & adviezen voor de mentale gezondheid van zorgprofessionals. Door Ministerie van Defensie.

Gesprekstips voor samenwerken op afstand bij onveiligheid

Tips voor professionals in de residentiële jeugdhulp door het NJI.

Tips voor professionals in de  jeugdhulp verzameld door het NJI.

Samen doen we er alles aan om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Maar wat kunnen we doen om ons hoofd koel te
houden en niet in de stress te schieten? Hier vindt je tips om de rust te bewaren.

5 manieren om tieners te helpen hun angst voor het coronavirus te beheersen. Door JIM.

Welke mogelijkheden zijn beschikbaar voor digitale zorg en ondersteuning op afstand? Er zijn veel slimme zorgoplossingen die in deze tijd extra handig zijn. Een overzicht van opties door het ministerie van VWS.

De huidige situatie is nieuw terrein voor iedereen en dat betekent dat veel mensen zoekende zijn in hoe ze het beste op de nieuwe situatie kunnen reageren. Op veel dingen, heb je geen invloed. Maar je hebt wel invloed op de manier waarop je ermee omgaat. In dit programma krijg je tips en adviezen over hoe je in contact kunt blijven met je omgeving en hoe je een zinvolle dagindeling kunt creëren of behouden.

Dimence Group heeft een hulplijn opgericht voor professionals in de zorg die behoefte hebben aan mentale ondersteuning in de corona-tijd. Je kan ze bellen op werkdagen en je wordt ten woord gestaan door psychologen.

Nationale Psychocentrum, 31 maart

De coronacrisis legt een enorme druk op de gezondheidszorg en haar zorgprofessionals. De situatie kan stress en onrust opleveren om verschillende redenen. Bijvoorbeeld het feit dat je als zorgprofessional zelf risico loopt om besmet te raken. In deze folder lees je welke stressreacties je kan ervaren en hoe je hier mee om kan gaan.