Hier vind je interessante webinars met datum

Autisme en Corona

Is het anders als je de Corona-tijd meemaakt wanneer je autisme hebt? Waarom niet?  Wat kan er wel spelen? Je krijgt:

  • Inzicht in wat autisme is.
  • Inzicht in mogelijke reacties op deze orona-tijd
  • Inzicht in het vluchtgedrag

Prijs: 55,00 euro
Datum: 4 mei 2020     

Angst en agressie

Oog in oog met gevaar reageert de ene mens met angst, de andere met agressie. Hoezo? Je krijgt: 

  • Inzicht in angst en agressie
  • Inzicht in seksverschillen

Prijs: 55,00 euro
Datum: 11 mei 2020

Duik samen in de dillema's van gesloten jeugdzorg

NIP, NVO en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) nodigen gedragswetenschappers van harte uit om deel te nemen aan deze serie van drie korte online bijeenkomsten. Diverse data vanaf 14 mei, thuis achter je computer.

Tijdens deze bijeenkomsten ga je in gesprek met een vaste (kleine) groep collega gedragswetenschappers die werkzaam zijn op andere plekken in de keten. Met hen bespreek je veel voorkomende dilemma’s bij het bieden van de best passende zorg voor kwetsbare jongeren.

Slaapproblemen bij jonge kinderen

Steeds meer jonge kinderen kampen met in- en doorslaapproblemen. Slecht slapen is niet goed voor de ontwikkeling van het kind, maar is ook niet bevorderlijk voor de ouder-kindrelatie. De strijd en de problemen die hierdoor ontstaan kunnen zeer hardnekkig en moeilijk te beïnvloeden zijn. Op dit congres gaan experts in op deze problematiek.

Prijs: 295,- excl BTW
Datum: 3 juni 2020 

Conflictscheidingen

Hulpverleners spelen vaak een sleutelrol in het opnieuw vormgeven van ouderschap na een complexe scheiding. Het webinar benadert deze problematiek vanuit verschillende perspectieven. Met aandacht voor onder meer psychiatrische problemen, pendelen tussen twee ouders en geweld in partnerrelaties.

Prijs: 295,- excl. BTW
Datum: 4 juni 2020

In verbinding blijven met ouders

De relatie tussen een hulpverlener en de ouders van een cliënt is erg belangrijk. Het begeleiden van ouders is echter niet altijd gemakkelijk en kan soms zelfs ontaarden in wantrouwen. Tijdens dit congres gaat het onder andere over hoe een hulpverlener in verbinding blijft met ouders, zonder het gezamenlijke belang binnen hulpverlening, opvang en onderwijs uit het oog te verliezen.

Prijs: 295,- excl. BTW
Datum: 17 juni 2020

Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en tieners

Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en tieners neemt toe. Wanneer zij met meer druk te maken krijgen dan ze aankunnen, liggen deze problemen al snel op de loer. Maar wat kan een hulpverlener of docent doen om hen met deze problemen te helpen? Tijdens het webinar gaan sprekers in op deze problematiek en bieden ze praktische handvatten voor de aanpak ervan.

Prijs: 295,- excl. BTW
Datum: 18 juni 2020